SEQüÈNCIES
Autor: Biel Jordà, Pere Fullana, Joan Carles Bellviure i Rafel Duran.
 
ISBN: 978-84-612-7123.
Diposit legal: PM-2284-2008.
Publicació: 16 de gener del 2009.
Preu: 12 €.
Adquirir

Quatre dels creadors mes destacats de Mallorca s’han unit, per primera vegada, per crear un espectacle i donar-nos la seva visió sobre la Mallorca actual. Cada un d’ells han enfocat un tema a partir d’aquesta idea i n’ha elaborat una peça breu, amb el llenguatge teatral i l’estil que els són propis. El resultat son quatre seqüències-ficcions; Rere el mirall de Biel Jordà, Fora de camp de Joan Carles Bellviure, Speculatio de Pere Fullana i Mo(n)struari Barceló de Rafael Duran, que confegeixen un espectacle original i plural que és, també, una visita panoràmica del moment creatiu de l’escena mallorquina.