La Fundació Teatre del Mar Produccions del Mar el Patronat els origens de la Fundació Història de l'espai
 
   
 

Carta Fundacional

El Teatre del Mar respon a una iniciativa conjunta d'Iguana Teatre i d'un col·lectiu de professionals i d'entitats de procedència diversa. L'objectiu comú d'aquesta confluència d'interessos privats és satisfer una necessitat pública lligada totalment al teatre: crear un teatre privat amb vocació pública.

Un teatre públic ha de ser capaç de dur a terme una funció creativa, professional, artística, humana i cívica, la qual s'estimularà amb l'ajut dels espectadors, i no pot ser, només una activitat administrada i finançada per les institucions públiques. Per aquesta raó, un teatre públic, només pot originar-se a partir d'un nucli, per petit que sigui, i d'una experiència professional amb vocació clara i responsable de servei i d'amor al teatre, i amb un respecte absolut per allò que ha de ser un veritable teatre públic.

La fórmula per fer possible aquesta idea és la FUNDACIÓ, ja que aquesta fórmula suposa la total separació d'una sèrie de béns del patrimoni dels seus fundadors i aportadors per dedicar-los permanentment a finalitats d'interès públic, eliminant la possibilitat del lucre privat.

La voluntat dels fundadors és que l'objectiu principal de la FUNDACIÓ sigui la producció, promoció, gestió, programació i difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic majoritari. Aquests espectacles hauran de satisfer l'interès públic i general, posant a l'abast de la nostra societat una forma artística, creativa, plural i contemporània basada en uns postulats estètics i cívics. La Fundació Teatre del Mar té com objectiu la consolidació d'un Teatre d'Art a les Illes al servei de la col·lectivitat. Entenem com a Teatre d'Art el lloc de concurrència de les arts que es donen a una comunitat concreta. Per evolució natural, el teatre s'ha convertit en un catalitzador de l'energia creativa, en un indicador infal·lible de la vitalitat cultural d'una comunitat; un lloc on es manifesten un seguit de respostes a inquietuds compartides, on uns membres de la comunitat es reuneixen per escoltar i gaudir del que els proposen uns altres membres de la mateixa comunitat. Aconseguir el suport del públic només és possible oferint una producció d'interès ampli, amb un nivell artístic màxim i al preu més reduït possible.

Juntament amb aquest objectiu principal, la Fundació Teatre del Mar té la voluntat d'incidir d'una manera global sobre el nostre món teatral. Pretén ser un focus d'iniciatives que s'articulin a partir d'una visió generosa del fet teatral. Aquestes iniciatives s'aniran concretant en tots aquells aspectes (formació teatral, documentació i publicació, traducció i adaptació, etc.) que puguin contribuir a millorar el nostre panorama teatral. La Fundació Teatre del Mar no neix, però, amb la voluntat de monopolitzar totes aquestes actuacions, sinó amb la idea de col·laborar amb aquelles persones o entitats que comparteixin uns objectius comuns.

Un teatre públic finançat conjuntament per institucions estatals i privades mantendrà una gestió transparent, perquè cercarà un finançament just, al marge de les exigències pròpies del teatre dit comercial. S'ha de diferenciar també aquest concepte de teatre del d'aquells que entren dins l'àmbit institucional i que depenen directament de l'administració pública.

La Fundació Teatre del Mar té la intenció de perdurar, de projectar-se cap al futur, sabent que la disposició de la societat civil per a la cultura és el resultat d'una tendència continuada i sense entrebancs, d'una planificació intel·ligent i constant, d'una acció precisa, concreta, ininterrompuda i seriosa.

Presentació de la Fundació a Sa Nostra (1993).
Foto: Xavier Garcia Delgado

 

Objectius Fundacionals

La promoció, la producció, la gestió, la programació i la difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic majoritari, a partir d'uns postulats estètics i cívics que atenguin l'interès públic i general, com expressió d'una forma artística, creativa, plural i contemporània.

L'extensió de les activitats pròpies a altres àmbits de les arts de l'espectacle, tant en aspectes creatius com als que fan referència a la reflexió, anàlisi i difusió de les matèries.

La consecució i el sosteniment de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre professional necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats en condicions òptimes, així com els recursos financers que els han de fer possibles.

El foment de tot tipus d'accions destinades a un major coneixement i difusió de les arts de l'espectacle tant dins el context cultural propi de les Illes com en altres àmbits culturals, molt especialment allò que es refereix a la divulgació de la realitat cultural de les Illes fora de les nostres fronteres.

La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre artístic com al tècnic, en relació i col·laboració amb altres institucions semblants.

La recollida i la conservació del Patrimoni històric i documental referent a les activitats teatrals i d'espectacles, amb la finalitat de facilitar la seva utilització per part d'estudiosos i les iniciatives de difusió dirigides a l'entorn públic.