La Fundació Teatre del Mar Produccions del Mar el Patronat els origens de la Fundació Història de l'espai
 
   
 
 

Ja en la gènesi del projecte, en la redacció de la  carta Fundacional,  es va incloure com a eix principal la vocació de servei públic des de la gestió privada. El servei públic hauria de marcar la línia artística de la programació i les activitats que es duguessin a terme. D’altra banda, el model privat de gestió hauria de permetre una organització àgil i amb possibilitat d’incorporar recursos privats a través del patronat, de les entrades a les activitats i de la cerca de convenis amb altres entitats. 

L’any 1992 es va confeccionar un projecte que  es va distribuir entre institucions públiques, entitats i personalitats del món cultural. El resultat varen ser 100 adhesions al projecte d’entitats i personalitats; el Teatre del Mar reuní en un espai les aspiracions que, en matèria teatral, tenien moltes de les persones destacades de la cultura d’aquesta terra. Aquestes adhesions es concretaven en la signatura de la

CARTA FUNDACIONAL:

La Fundació Teatre del Mar respon a una iniciativa conjunta d'un col·lectiu de professionals i d'entitats de procedència diversa. L'objectiu comú d'aquesta confluència d'interessos privats és satisfer una necessitat pública lligada totalment al teatre: crear un teatre privat amb vocació pública.

            Un teatre públic ha de ser capaç de dur a terme una funció creativa, professional, artística, humana i cívica, la qual s'estimularà amb l'ajut dels espectadors, i no pot ser, només una activitat administrada i finançada per les institucions públiques. Per aquesta raó, un teatre públic, només pot originar-se a partir d'un nucli, per petit que sigui, i d'una experiència professional amb vocació clara i responsable de servei i d'amor al teatre, i amb un respecte absolut per allò que ha de ser un veritable teatre públic.

            La fórmula per fer possible aquesta idea és la Fundació, ja que aquesta fórmula suposa la total separació d'una sèrie de béns del patrimoni dels seus fundadors i aportadors per dedicar-los permanentment a finalitats d'interès públic, eliminant la possibilitat del lucre privat.

            La voluntat dels fundadors és que l'objectiu principal de la Fundació sigui la producció, promoció, gestió, programació i difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic majoritari. Aquests espectacles hauran de satisfer l'interès públic i general, posant a l'abast de la nostra societat una forma artística, creativa, plural i contemporània basada en uns postulats estètics i cívics. La Fundació Teatre del Mar té com objectiu la consolidació d'un Teatre d'Art a  Les Illes al servei de la col·lectivitat. Entenem com a Teatre d'Art el lloc de concurrència de les arts que es donen a una comunitat concreta. Per evolució natural, el teatre s'ha convertit en un catalitzador de l'energia creativa, en un indicador infal·lible de la vitalitat cultural d'una comunitat; un lloc on es manifesten un seguit de respostes a inquietuds compartides, on uns membres de la comunitat es reuneixen per escoltar i gaudir del que els proposen uns altres membres de la mateixa comunitat. Aconseguir el suport del públic només és possible oferint una producció d'interès ampli, amb un nivell artístic màxim i al preu més reduït possible.

            Juntament amb aquest objectiu principal, la Fundació Teatre del Mar té la voluntat d'incidir d'una manera global sobre el nostre món teatral. Pretén ser un focus d'iniciatives que s'articulin a partir d'una visió generosa del fet teatral. Aquestes iniciatives s'aniran concretant en tots aquells aspectes (formació teatral, documentació i publicació, traducció i adaptació, etc.) que puguin contribuir a millorar el nostre panorama teatral. La Fundació Teatre del Mar no neix, però, amb la voluntat de monopolitzar totes aquestes actuacions sinó amb la idea de col·laborar amb aquelles persones o entitats que comparteixin uns objectius comuns.

            Un teatre públic finançat conjuntament per institucions estatals i privades mantendrà una gestió transparent, perquè cercarà un finançament just, al marge de les exigències pròpies del teatre dit comercial. S'ha de diferenciar també aquest concepte de teatre del d'aquells que entren dins l'àmbit institucional i que depenen directament de l'administració pública.

            La Fundació Teatre del Mar té la intenció de perdurar, de projectar-se cap al futur, sabent que la disposició de la societat civil per a la cultura és el resultat d'una tendència continuada i sense entrebancs, d'una planificació intel·ligent i constant, d'una acció precisa, concreta, ininterrompuda i seriosa.

 

 

Presentació de la Fundació a Sa Nostra (1993).
Foto: Xavier Garcia Delgado

 

A més, algunes d’aquestes personalitats varen fer un escrit on expressaven amb les seves pròpies paraules el desig de fer realitat el Teatre del Mar. Aquestes en són algunes:

Jo vull que es faci el possible i l’impossible perquè el Teatre del Mar existeixi”

Blai Bonet

 

“Ple d’esperança i d’admiració davant el projecte de dotar les Balears del Teatre del Mar em dóna el major goig donar-li el meu sincer i entusiàstic suport”

Miquel Àngel Riera

 

“Don el meu suport a la iniciativa del Teatre del Mar i m’afegesc des d’aquí i ara a qualssevol accions que puguin emprendre”

Gabriel Galmés

 

He examinat el projecte del Teatre del Mar. Hi he trobat el vell somni de tots aquells que, en aquest país, hem imaginat un teatre arrelat profundament dins la nostra societat i que hi acomplís la més noble funció de l'art dramàtic. Un teatre allunyat, doncs, tant del consumisme com de l'elitisme i que de veres fos popular; un teatre nostre i de qualitat, sembrador d'inquietuds, que, en comptes de servir-se'n, servís el nostre poble” 

 Josep Maria Llompart

 

Objectius Fundacionals

La promoció, la producció, la gestió, la programació i la difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic majoritari, a partir d'uns postulats estètics i cívics que atenguin l'interès públic i general, com expressió d'una forma artística, creativa, plural i contemporània.

L'extensió de les activitats pròpies a altres àmbits de les arts de l'espectacle, tant en aspectes creatius com als que fan referència a la reflexió, anàlisi i difusió de les matèries.

La consecució i el sosteniment de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre professional necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats en condicions òptimes, així com els recursos financers que els han de fer possibles.

El foment de tot tipus d'accions destinades a un major coneixement i difusió de les arts de l'espectacle tant dins el context cultural propi de les Illes com en altres àmbits culturals, molt especialment allò que es refereix a la divulgació de la realitat cultural de les Illes fora de les nostres fronteres.

La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre artístic com al tècnic, en relació i col·laboració amb altres institucions semblants.

La recollida i la conservació del Patrimoni històric i documental referent a les activitats teatrals i d'espectacles, amb la finalitat de facilitar la seva utilització per part d'estudiosos i les iniciatives de difusió dirigides a l'entorn públic.

Promoure tot tipus d’acció social al nostre entorn a través de les eines que aporta la cultura i les arts escèniques en particular per tal d’incidir en accions en favor del benestar social.