Projecte Educatiu Full de Reserva
INFANTIL I PRIMÀRIA

Escena Educativa es un nou projecte d'espectacles per als estudiants d'Educació Infantil i Primària del centres de Mallorca.

Format per companyies professionals de Mallorca, Escena Educativa ofereix espectacles locals adaptats als diferents nivells educatius.

Escena Educativa és un projecte produït i coordinat per:

  • Res de Res & En Blanc
  • Produccions del Mar (Teatre del Mar)

Amb la participació de:

  • Norai (Res de Res & En Blanc)
  • Teatre de la Sargantana (Iguana Teatre)
  • Discussions Productives
La màgia de l'escenari convertida en recurs educatiu.
ESO I BAXILLERAT

1- Objectius:

L'objectiu general del projecte és apropar als alumnes elements del currículum de les àrees esmentades a través del teatre, com a un complement actiu al treball realitzat pels docents dins l'aula.

Es tracta, en definitiva, d'oferir als alumnes la possibilitat de veure representades al teatre alguna de les lectures obligatòries del curs o obres representatives d'un període concret, amb la finalitat de complementar el seu aprenentatge.

D'aquesta manera el teatre esdevé un mitjà pedagògic més del qual pot fer ús la comunitat educativa, tan el professorat, per fer arribar millor els continguts, com l'alumnat alhora d'assimilar-los i assolir-los. Així, doncs, és un projecte amb una clara vocació de servei educatiu i cultural. El teatre com a eina per a millorar la comprensió de la literatura.

Més enllà, es pretén despertar l'interès per la lectura a través de la representació dels textos en un escenari, donant cos i vida a les veus del llibre, que entenguin que la literatura parla de coses que tenen a veure amb ells i el món actual i que abandonin la visió de la literatura com a una cosa avorrida.

A més d'això, amb el teatre es poden desenvolupar capacitats personals dels alumnes (imaginació, observació, creativitat), actituds socials positives (respecte, convivència, treball en equip) i sensibilitats artístiques (dansa, veu, música, pintura, literatura, etc.).

Entre els diferents objectius de caire pedagògic que justifiquen i sustenten un projecte com aquest podem citar: fomentar la lectura , reforçar la comprensió lectora , fomentar la participació , desenvolupar les habilitats lingüístiques i permetre l'accés dels alumnes a les diverses manifestacions de la cultura, en aquest cas al teatre com a fenomen cultural.

2- A qui es dirigeix:

Teatre i Literatura es dirigeix als alumnes de 3er, 4art d'ESO i Batxillerat , un segment de l'alumnat que en general no es sol veure afavorit per aquest tipus d'oferta pedagògica-cultural, i a les àrees deLlengua catalana i de Llengua castellana . Els professors comptaran amb aquesta oferta educativa cada any.

3- Praxis:

La nostra és una societat eminentment visual, on sovint el contingut i el significat del missatge o la informació queda ocult darrera de la percepció visual de la imatge, molt més immediata i irreflexiva.

L'educació com a element bàsic en la formació de les persones, no pot anar en contra del que s'ha anomenat la civilització de la imatge, però en aquest cas es pot servir de la imatge per facilitar i afavorir l'interès per la literatura entre els més joves. Es tracta de fer de la imatge un element d'atracció per apropar-se al text . Això, fa que la representació teatral de l'obra es centri en treseixos principals :

  • Una dramatúrgia del text que tengui en compte els personatges i situacions que resultin més atractius per als joves, però sense trair el text original .
  • Un muntatge sobri i senzill que no desviï l'atenció de l'espectador d'allò més important: el text, la paraula.
  • Un repartiment d' actors professionals i de gran qualitat.

Un cop finalitzada la representació, per afavorir i assegurar la comprensió del text representat, es realitzarà un col·loqui entre els actors i els alumnes , on aquests poden demanar qualsevol aspecte de l'obra que els hagi cridat l'atenció (dramatúrgia, personatges, situacions, etcètera ).

Pel que fa a les representacions de les obres algunes es duran a terme abans de la lectura de les obres, i altres es representaran amb posterioritat a la lectura per part dels alumnes. En aquest sentit pensam que, tan d'una manera com de l'altra, s'afavoreix l'interès per la lectura de l'obra i la comprensió del text literari, ja que en ambdós casos es facilita la identificació de personatges, situacions i matisos de l'obra, generant un estímul més alhora de la lectura o un reforç quan ja s'ha llegit el text.