PESAEM PLA ESTRATÈGIC DEL SECTOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES DE MALLORCA
Autor: Consell de Mallorca
 
ISBN: 978-84-935124-2.
Diposit legal: B-22.576-2007
Publicació: 01 d'abril del 2007
Preu: 8 €.
Adquirir
Links relacionats:
 

PESAEM Pla Estratègic del Sector de les Arts Escèniques de Mallorca És una exepriència pionera dins l'Estat espanyol d'ordinació participativa del sector en un àmbit comunitari específic. Ha estat promoguda pel Departament de Cultura del Consell de Mallorca i ha comptat amb la col.laboració de les organitzacions representatives del sector. A partir de l'anàlisi de les dades obtingudes presenta una aproximació diagnòstica del sector a Mallorca, defineix objectius estratègics i proposa les mesures que cal impulsar per aconseguir-los. L'opuscle inclou també dues ponències presentades en l'acte de cloenda que tracten de la relació entre teatre i societat i de la cooperació públic-privat. Creiem que seria interessant promoure experiències similiars en altres àmbits territorials i que aquesta publicació presenta un excel.lent model de referència.