MIRA’M
Autor: Biel Jorda
 
ISBN: 84-611-1220-2.
Diposit legal: P.M. 1443/2006
Publicació: 16 de juny del 2006
Preu: 12 €.
Adquirir

El fet de mirar i ser mirat serà el punt de partida d’un joc que traspassa la frontera de la pura morbositat per donar veu a uns personatges que qüestionaran els canons mes tradicionals de la parella. Inspirat en els relats de Raymond Carver, ens acosta les seves atmosferes a una realitat més propera, una realitat que podria ser, per què no, la de casa vostra i el vostre veïnat, des d’una òptica i sense filtres.