LA MORT DE VASSILI KARKOV
Autor: Joan Arrom i Pere Fullana.
 
ISBN: 84-611-6854-4.
Diposit legal: PM- 126/2007
Publicació: 18 de maig del 2007
Preu: 12 €.
Adquirir

Abans que el seu esperit s’esvaeixi per sempre, Vassili Karkov, un home malvat, un depredador entre els humans, ens relata, el darrer dia de la seva vida, la relació que tenia amb el mon que l’envoltava i les circumstancies que feren que les forces de la naturalesa es confabulessin per produir-li la mort. L’esperit de Vassili pot entendre el que era incapaç de desxifrar quan era viu: els sentiments dels altres, el poder de la naturalesa, la relació que hi ha entre totes les coses que existeixen, el misteri de l’atzar. Vassili cerca la redempció en l’anàlisi dels seus actes i en qui en vida menyspreava profundament.