HISTÒRIA (ES)
Autor: Juan Carles Bellviure.
 
ISBN: 84-96376-09-5.
Diposit legal: PM-2.152-2004
Publicació: 11 de novembre del 2004.
Preu: 12 €.
Adquirir

A partir d’històries reals de gent de Mallorca, cada paraula dels protagonistes evoca una infinitat d’imatges, de sentiments i les unes amb les altres van fent una trama amb un eix comú: la recerca de la seva identitat, el que foren, el que són, el que som, el que fórem. És aquí on l’absència, l’espera o les pors emergeixen i es fan presents. Es aquí on la història s’apareix davant el mirall i ens interroga.