20 anys del Teatre del Mar
Autor: Jaume Marcé, Joan Mas, Carles Molinet i Aina Salom
 
ISBN: 978-84-616-5976-0.
Diposit legal: .
Publicació:
Preu: 10 €.
Adquirir

Quan vaig presentar el volum que la Fundació va publicar pel celebrar el desè aniversari de la seva creació, vaig escriure que havien estat ‘‘deu anys aposta per un model d’autogestió, de finançament compartit amb institucions i patrocinadors provats, de risc en una programació sempre preocupada per la recerca de la qualitat, de compromís amb la formació de professionals del teatre, de voluntat de consolidar espais escènics alternatius i ambiciosos’’ i pens que això mateix podem dir ara que gen doblat els anys de la nostra existència. Som allà on érem, amb la mateixa voluntat de treballar pel projecte de dotar el nostre barri, la nostra ciutat, la nostra illa d’una postal teatral que satisfaci l’ambició cultural dels qui, al llarg d’aquests vint anys, ens han demostrat la seva fidelitat i també que sedueixi els qui s’acosten o s’han acostat a conèixer-nos de forma mes esporàdica. Quan miram cap enrere i repassam totes i cada una de les propostes escèniques que hem dut a terme, tant en programació, com en producció, en formació o en divulgació teatral, ens enorgullim del que hem fet. Estam segurs que ens hem equivocat mes d’un cop, però el conjunt satisfà i, sincerament, creiem que ha valgut la pena treballar per aconseguir el que hem aconseguit. I que cal continuar fent-ho. Afirmar-ho no és cap excés de vanitat, perquè no és gens difícil d’imaginar l’esforç, la tenacitat, la inventiva que hem hagut de desplegar perquè tot això hagi estat possible.